Attesten en voorschriften

  • Het afleveren van voorschriften en attesten kan enkel tijdens de consultatieuren.
  • Vraag voldoende voorschriften om verder te kunnen tot de volgende consultatie.
  • Voorschriften voor medicatie kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden als u de laatste 3 maanden nog op consultatie kwam. Indien het langer dan 3 maanden geleden is dat u in de praktijk langs kwam, zullen we vragen om een afspraak te maken
  • Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.
  • Wij mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.