Globaal medisch dossier

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens samen in één dossier en wordt beheerd door uw huisarts. Hierdoor kunnen wij u beter opvolgen, uw onderzoeksresultaten makkelijker opvragen en onnodige onderzoeken vermijden.

Een Globaal Medisch Dossier is gratis. Het maakt niet uit bij welke arts u een GMD afsluit, het geldt voor de hele praktijk.